gxxggg  

LET OP! Aanmelden voor de workshops kan niet meer.
U kunt zich via dit formulier alleen nog opgeven voor de boardroomsessies.


De provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN, Bouwend Nederland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseren op woensdag 27 september 2017 de netwerkbijeenkomst ‘Samen Slimmer’ in het AFAS Stadion.

Samen Slimmer brengt alle partijen bij elkaar die in Noord-Holland betrokken zijn bij de waterketen, de bouw en infrastructuren in de openbare ruimte. We willen met elkaar in gesprek over slimme en efficiënte samenwerking. Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Klik hier voor een overzicht van de workshops op deze dag.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor dit programma.

naam@bedrijf.nl
naam@bedrijf.nl
 *
LET OP! Aanmelden voor de workshops kan niet meer.
U kunt zich via dit formulier alleen nog opgeven voor de boardroomsessies.

Gelieve hieronder uw voorkeur voor de workshops aangeven. U kunt maximaal 5 workshops aangeven, verdeeld over de twee ronden. Let wel, dit is nog geen aanmelding, maar slechts een interesse. Dit helpt ons om de workshops in de juiste zalen te plaatsen. Op de dag zelf bepaalt u uw definitieve keuze.