gxxggg  
Naar aanleiding van uw belangstelling voor het lidmaatschap van de Vakgroep Rioleringen & Bestratingen schrijven wij u graag in als nieuw lid. U kunt hiertoe de volgende gegevens aanvullen.
 *
 *
 *
 *
 *
naam@bedrijf.nl
 *

Contributie

De contributie voor de Vakgroep Rioleringen & Bestrating is vastgesteld op € 500,-- per jaar. De contributie wordt berekend vanaf de datum (1e van de maand) dat wij u als lid hebben ingeschreven. De verschuldigde contributie staat op de algemene contributie-factuur van Bouwend Nederland, die per email wordt verstuurd naar het ons bekende email adres.

Meerwaarde

Kennis uitwisselen, elkaar ontmoeten en zichtbaar zijn, dát vinden de leden van de vakgroep belangrijk. De vakgroep organiseert daarom voor haar leden, jaarlijks tenminste twee themabijeenkomsten. Daarnaast zet de vakgroep zich in om publiciteit te generen binnen Bouwend Nederland en in de vakbladen over actuele ontwikkelingen binnen de vakgroep. Tenslotte gaat de vakgroep in 2019 een film maken om de instroom in de sector te bevorderen.