Corona-update #19 - 9 april 2020
Carrièreperspectief in de bouw blijft groot

De huidige coronacrisis en de nog steeds actuele stikstof- en PFAS-problematiek zal de komende jaren leiden tot een terugval in de bouwproductie. Hierdoor komt de bouwarbeids-markt na een lange periode van oplopende werkgelegenheids-groei, nu eerst in een krimpscenario, maar vervolgens weer in een scenario waarbij mensen hard nodig zijn. Immers de enorme vraag naar woningen, de verduurzaming en het onderhoud aan wegen en bruggen blijft op termijn.
Lees verder » of ga naar de themapagina over Corona »

Boetes voor de bouw ondanks protocol. Lees verder »
Bestuursrechtelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Lees verder »
EBG organiseert webinar Ondernemersregelingen. Lees verder »
Bouwvakkers werken door, maar opgesplitst. (RTL Nieuws) Kijk verder »
Maxime Verhagen: 'Met gerichte investeringen kun je het scenario van het EIB voorkomen.' (Cobouw)  Lees verder »
Vraag van de dag #18

Uw reactie »
Vraag van 8 april: Merkt u dat opdrachtgevers werk naar voren halen?


Een aantal reacties van leden


 
 
Deze e-mail werd verzonden aan . U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven via BouwendNederland.nl. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. Kloppen uw gegevens niet? Klik dan hier om uw gegevens te wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrief blijft ontvangen, vragen wij u om
no-reply@bouwendnederland.nl aan uw adressenboek toevoegen. Dit helpt om spam filters te omzeilen.
de vereniging van bouw- infrabedrijven www.bouwendnederland.nl
© 2020 Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Tel: 079 3 252 252