Coronavirus in Nederland - Update 4:
NOW vervangt WVT - welke regels zijn van toepassing?

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en brengen we hier voor u in kaart.
 
Lees verder »

Onderhandelingen cao Bouw & Infra opgeschort. Lees verder »
Belastingmaatregelen voor ondernemers (inclusief zzp’ers). Lees verder »
Banken geven bedrijven half jaar uitstel van aflossingen. Lees verder »
Wat u niet wilt dat u geschiedt… Lees verder »
Voorlichtingsmateriaal over coronarichtlijnen bouwplaats. Lees verder »
Overheid vraagt sector om beschermend materiaal. Lees verder »
Ligt uw werk stil door corona? Meld het ons! Lees verder »
Vraag van de dag #3

Uw reactie »
Lukt het u, ondanks het coronavirus, om uw planning te halen? | Wat gaf u aan?
 
 
Deze e-mail werd verzonden aan . U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven via BouwendNederland.nl. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. Kloppen uw gegevens niet? Klik dan hier om uw gegevens te wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrief blijft ontvangen, vragen wij u om
no-reply@bouwendnederland.nl aan uw adressenboek toevoegen. Dit helpt om spam filters te omzeilen.
de vereniging van bouw- infrabedrijven www.bouwendnederland.nl
© 2020 Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Tel: 079 3 252 252