Coronavirus in Nederland - Update 2:
Contributienota twee maanden later verstuurd

Jaarlijks ontvangen leden van Bouwend Nederland eind maart een voorschotnota voor de contributie. Wij voelen als vereniging de verantwoordelijkheid om daar waar mogelijk bij te dragen aan de continuïteit van onze mooie sector. Velen van jullie ondervinden momenteel naast PFAS en stikstof ook problemen door het coronavirus. Om de liquiditeit van onze leden niet extra onder druk te zetten, zal deze nota daarom twee maanden later verstuurd worden.
Lees verder 
of bezoek onze themapagina over corona »

Hoe om te gaan met werk dat uitgesteld wordt? Lees verder »
Hoe zit het met de dekking van verzuim- of zorgverzekering? Lees verder
Hoe ga ik om met werknemers die bij particulieren werken. Lees verder »
Nieuw! Modelbrief om opdrachtgevers te informeren over vertraging in de uitvoering van werk. Lees verder »
Ligt uw werk stil door coronacrisis? Meld het ons! Lees verder »
Bereikbaarheid BNL Advies tijdens coronacrisis. Lees verder »
Bewust Veilig-dag afgelast door coronacrisis. Lees verder »
Vraag van de dag
 
 
Deze e-mail werd verzonden aan . U ontvangt deze mail omdat u zich heeft ingeschreven via BouwendNederland.nl. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. Kloppen uw gegevens niet? Klik dan hier om uw gegevens te wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat u onze nieuwsbrief blijft ontvangen, vragen wij u om
no-reply@bouwendnederland.nl aan uw adressenboek toevoegen. Dit helpt om spam filters te omzeilen.
de vereniging van bouw- infrabedrijven www.bouwendnederland.nl
© 2020 Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer, Tel: 079 3 252 252